PREMSA

Aparicions a la premsa:

Televisió:

Drets del ciutadà davant de la justicia.

Síndrome de l’alienació parental.

Col.loqui a TVCB per a l’Associació de Dones: tases judicials.

Entrevista al programa Dona de TVCB: Mares de lloguer.

Col.loqui a TVCB per a l’Associació de Dones de Palafrugell: Exercici conjunt de les responsabilitats parentals (custodia compartida).

Entrevista al programa Dona de TV Costa Brava: custodia compartida.

Entrevista al programa Dona a TVCB: divorcis a l’àmbit juridic i en la vessant més humana.
EN COL.LABORACIÓ AMB L’ASSOCIACIÓ SUPORT A LA DONA, www.suportaladona.com, intervencions al programa DONA.