COVID-19

INCIDENCIA RÈGIMS COMUNICACIONS I ESTANÇA AMB ELS FILLS. RÈGIMS DE VISITES/ CUSTÒDIES/ DESPLAÇAMENTS AMB ELS FILLS Atesa la situació d’ excepcionalitat actual s’han generat...

El ejercicio conjunto de la guarda o custodia compartida.

Está al orden del día; algunos manifiestan sin complejos que está de moda, otros hablan de la enorme evolución que ha hecho el derecho...

El ejercicio conjunto de la guarda o custodia compartida.

Está al orden del día; algunos manifiestan sin complejos que está de moda, otros hablan de la enorme evolución que ha hecho el derecho...

ROSA CRUZ ADVOCATS

Av. Jaume I, 60, 3r 2a Escala B 17001 Girona Tel: 615 62 80 72 / Fax: 972 411 832 advocats@rosacruzadvocats.com

ROSA CRUZ ADVOCATS

Av. Jaume I, 60, 3r 2a Escala B 17001 Girona Tel: 615 62 80 72 Fax: 972 411 832 advocats@rosacruzadvocats.com
  • ROSA CRUZ PUIG, Advocada. Col.legiada 2201 de l’ Il.lustre Col.legi d’ Advocats de Girona, exercent des del’ any 1.998.
  • Especialista en Dret Civil i de Família.
  • Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, 1.998.
  • Postgrau de Dret de Família Universitat de Barcelona.
  • Membre de la Societat Catalana d’ Advocats de Família.
  • Membre associació Espanyola d’Advocats de Família.

Per tramitar els procediments de família treballem conjuntament amb altres professionals, pèrit psicòleg i advocat especialista en Dret Fiscal, per intentar assolir la millor resolució del conflicte familiar,  tant a nivell personal i emocional com a nivell patrimonial.

Col.laboradora externa del despatx Lúquez Asociados, Consultoria Laboral i d’ Empreses, amb seu a Sabadell, www.luquez-asociados.com.