Monthly Archives: abril 2020

COVID-19

INCIDENCIA RÈGIMS COMUNICACIONS I ESTANÇA AMB ELS FILLS. RÈGIMS DE VISITES/ CUSTÒDIES/ DESPLAÇAMENTS AMB ELS FILLS Atesa la situació d’ excepcionalitat actual s’han generat...